CIASTECZKA - COOKIES
Witryna bio-herbaty.pl firmy KATMAJ Maciej Janowski wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji statystycznych związanych z korzystaniem z naszego serwisu.
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą KATMAJ Katarzyna Janowski i posługujący się numerem Regon: 368483559 oraz numerem NIP: 8881017564, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Os. Piastowskie 120/98, 61-166 Poznań i adresem korespondencyjnym ul. Os. Piastowskie 120/98, 61-166 Poznań.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres:         Katmaj Katarzyna Janowski,
                  Os. Piastowskie 120/98, 61-166 Poznań, Polska

Email:          biuro@bioherbaty.pl

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

W odniesieniu do usług, sprzedaży i dostawy zakupionych produktów, Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(uzasadniony interes administratora: dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach bioherbaty.pl lub bio-herbaty.pl do potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie)

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych Przysługują Państwu: 

-        prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu
-        prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uległy zmianie oraz
-        prawo żądania uzupełnienia brakujących danych
-        prawo do usunięcia danych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego można korzystać w
         przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

         - Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
         przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był
         obowiązany przetwarzać Państwa dane;
         - cofnięcie zgody, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej
         podstawy prawnej przetwarzania;
         - wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
         podstawy przetwarzania;
         - jeśli Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
         - jeśli Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
         przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

-        prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
-        prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) można dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

-        prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej odstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
         na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

-        prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w
         ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać
         te dane innemu administratorowi danych. 


Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: biuro@bioherbaty.pl

 

Dane które są zbierane:

Dane zbierane podczas rejestracji

By korzystać z niektórych funkcji naszego sklepu, konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji pytamy o adres e-mail oraz hasło, imię i nazwisko, miejscowość, województwo oraz kraj.

Dane zbierane podczas zakupu produktów

By kupić nasze produkty konieczne jest podanie: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, miejscowość, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności.
Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia faktury VAT.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Przy kontakcie z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazywane są nam dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy itp.

 

Sposób wykorzystywania Państwa danych:

Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego sklepu. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Państwa pieniędzy, dane mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Jeżeli Państwo zgadza się do otrzymywania naszego Newslettera, wykorzystamy Państwa dane w celu wysłania go.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a naszym sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.


Sposób zmiany danych lub informowania nas o zmianie danych:

Po zalogowaniu się i wybraniu sekcji "Edytuj profil", można wprowadzić samodzielnie zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera.

Danych użytych do transakcji zakupu (Historia zamówień) nie można samodzielnie zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. By usunąć je przez administratora danych, prosimy o kontakt: biuro@bioherbaty.pl

Danych zbieranych automatycznie nie da się usunąć lub zmienić samodzielnie. By usunąć je przez administratora danych, prosimy o kontakt: biuro@bioherbaty.pl

Aby usunąć swoje konto należy skorzystać z opcji "Likwidacja konta" znajdującej się w sekcji "Profil użytkownika"

Sposób zabezpieczenia danych osobowych?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt:
biuro@bioherbaty.pl

 


W celu skorzystania z powyższych praw lub pytan należy skontaktować się z administratorem danych: biuro@bioherbaty.pl

Korzystając ze strony internetowej bioherbaty.pl lub bio-herbaty.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu. 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES


1. Definicje:

a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą KATMAJ Katarzyna Janowski i posługujący się numerem Regon: 368483559 oraz numerem NIP: 8881017564, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Os. Piastowskie 120/98, 61-166 Poznań i adresem korespondencyjnym ul. Os. Piastowskie 120/98, 61-166 Poznań, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,

b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.bio-herbaty.pl oraz http://www.bioherbaty.pl

c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez "pliki Cookies" należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,

- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

- czas nadejścia zapytania,

- kod żądania http,

- kod odpowiedzi http,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

 


Właściciel sklepu bioherbaty.pl oraz bio-herbaty.pl:

KATMAJ Katarzyna Janowski
Os. Piastowskie 120/98
61-166 Poznań
kom: 501 035 743
email: biuro@bioherbaty.pl
NIP: 8881017564
Regon: 368483559